BOOM TECH SP. z O.O. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

PROGRAM OPERACYJNY: Polska Wschodnia

DZIAŁANIE: 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

NUMER UMOWY: POPW.01.01.02-18-0027/20

TYTUŁ PROJEKTU: MyEventeo – aplikacja biletowa wykorzystująca zjawisko społeczne sharing economy

CEL PROJEKTU:

Najważniejszym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej aplikacji biletowej opartej na ekonomii współdzielenia.
Najważniejszym celem jest rozwinięcie w oparciu o innowacyjną aplikację oraz opracowany w ramach poddziałania 1.1.1 POPW model biznesowy trwałej i szybko rosnącej działalności biznesowej typu startup.

Usługi online świadczone będą od początku działalności, na całym rynku krajowym. Siedziba i miejsce realizacji projektu znajdują się na terenie makroregionu Polska Wschodnia, a dokładniej województwa Podkarpackiego. Działalność biznesowa poprzez skuteczną realizację kluczowych działań na podstawie modelu biznesowego, rozpocznie sprzedaż produktów zyskując rentowność i zwrot z inwestycji. Poprzez systematyczne zwiększanie przychodów działalności biznesowej, usługa zostanie stopniowo wdrożona na poszczególne rynki zagraniczne.

PLANOWANY EFEKT: Najważniejszym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej aplikacji biletowej opartej na ekonomii współdzielenia.

Wartość projektu: 1 305 015,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł